Αρχική σελίδα > Επικοινωνία > Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς γηπέδου στο ΒΙΠΑΘΕ, προκειμένου να σας προτείνουμε την πλέον κατάλληλη λύση, παρακαλούμε να μας στείλετε συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο που μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf ή σε μορφή doc.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Επιστροφή στην αρχή της σελίδας