Αρχική σελίδα
Καλωσήλθατε στο ΒΙΠΑΘΕ

Το Βιομηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε με την σύσταση της εταιρείας ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (εταιρεία ειδικού σκοπού) το Σεπτέμβριο του 2000, στην περιοχή της Κάτω Γέφυρας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Η ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. καθορίζεται ως φορέας ίδρυσης Βιομηχανικού Πάρκου με βάση την υπ. αριθμ. Φ.9.5/3541/185/31-3-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. [η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 14723/807/6-8-2003 (ΦΕΚ 1234Β/01-09-2003) και (ΦΕΚ Β1223/17.07.2007) ΚΥΑ] και διέπεται από το Ν.2545/97. Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου με τα απαραίτητα έργα υποδομών και η διάθεση των οικοπέδων που δημιουργούνται σε 8 Οικοδομικά Τετράγωνα.

Από την 29/12/2005 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο μοναδικός μέτοχος στη ΒΙΠΑΘΕ Α.Ε., η οποία είναι ο Φορέας Ανάπτυξης του Βιομηχανικού Πάρκου και το οποίο καταλαμβάνει έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων εκ των οποίων 470 στρέμματα αντιστοιχούν στα προς διάθεση οικόπεδα, 218 στρέμματα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ Α.Ε. και 308 στρέμματα σε κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου, ολοκλήρωσε τα έργα υποδομής στο ΒΙΠΑΘΕ, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2008.Επιστροφή στην αρχή της σελίδας